Antwoord op vragen over het sociaal domein

Voorwaarden

Om recht te hebben op bijzondere bijstand moet u niet alleen voldoen aan de 4 specifieke beoordelingsvragen, maar ook aan onderstaande algemene voorwaarden:

1. U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld

U moet Nederlander zijn. Bent u geen Nederlander? Dan kunt u toch recht op bijstand hebben als u met een Nederlander gelijkgesteld kunt worden.

2. U woont én verblijft in Nederland

U moet in Nederland wonen én verblijven.
De enige uitzondering op deze regel is uw Vakantie. Afhankelijk van uw situatie mag u 4 of 13 weken in het buitenland verblijven zonder dat dit gevolgen heeft voor uw recht op bijzondere bijstand.

3. U bent niet uitgesloten van het recht op bijstand

Soms heeft u geen recht op bijzondere bijstand, omdat u daarvan bent uitgesloten. Bekijk of u misschien bent uitgesloten bij "Uitsluiting".

4. U heeft onvoldoende inkomen en vermogen

Als u niet voldoende inkomen en vermogen heeft om de kosten zelf te betalen, kunt u recht op bijzondere bijstand hebben. U heeft dan geen of niet voldoende draagkracht. In het algemeen geldt dat u geen draagkracht heeft als u een inkomen heeft op bijstandsniveau. De gemeente kijkt ook naar het inkomen en vermogen van uw partner.

Inkomen op bijstandsniveau? 

Inkomen op bijstandsniveau is een bijstandsuitkering, een IOAW-uitkering en een IOAZ-uitkering. Ook als u (parttime) werkt en niet veel verdient, kunt u een inkomen hebben op bijstandsniveau. 

Heeft u wel voldoende inkomen en vermogen? Dan heeft u geen recht op bijzondere bijstand. Er wordt dan gezegd dat u wel 'draagkracht' heeft. De gemeente stelt uw draagkracht vast en kijkt daarbij naar uw inkomen en vermogen én dat van uw gezinsleden.  Zie hieronder de gemeentelijke regels over de berekening van uw draagkracht.

Welk inkomen en vermogen telt mee?

De gemeente bepaalt welk inkomen en vermogen meetelt bij de vaststelling van uw draagkracht:

Regels van Gemeente Rijswijk

Inkomen

De gemeente stelt het inkomen op dezelfde manier vast als voor de algemene bijstand. Het inkomen wordt vastgesteld op jaarbasis. Onregelmatige inkomsten worden teruggerekend naar een jaarbedrag. 

De gemeente kan de volgende uitgaven op uw inkomen in mindering brengen:

  • Onderhoudsverplichtingen
  • Een bedrag van € 21,50 per persoon voor een particuliere ouderdagsvoorziening bij mensen die pensioengerechtigd zijn

Vermogen

Het vermogen wordt op dezelfde manier vastgesteld als voor de algemene bijstand. Het vermogen in uw eigen woning telt ook mee, als het hoger is dan € 54.900,00.

Laatst bijgewerkt op 01-07-2014

Welk deel moet u gebruiken om kosten mee te betalen?

In principe geldt dat als u een bijstandsuitkering hebt of een vergelijkbaar inkomen, u geen draagkracht in uw inkomen hebt. Het is wel mogelijk dat u een deel van uw vermogen moet gebruiken om de kosten mee te betalen. De gemeente heeft hierover het volgende bepaald:

Regels van Gemeente Rijswijk

Vermogen

U moet uw hele vermogen boven de vermogensvrijlating gebruiken als draagkracht.

Inkomen

Wat is uw draagkracht per jaar? 

  • Is uw inkomen lager dan 110% van de bijstandsnorm? Dan heeft u geen draagkracht.
  • Van uw inkomen tot € 3.000 boven 110% van de bijstandsnorm wordt 35% als draagkracht geteld.
  • Van het inkomen dat u meer heeft dan € 3.000 boven 110% van de bijstandsnorm wordt 50% als draagkracht geteld.

Uitzondering

Voor woonkostentoeslag, de kosten van bewindvoering en of financieel beheer berekent de gemeente al uw inkomen boven de bijstandsnorm tot uw draagkracht.

Laatst bijgewerkt op 01-07-2014

Draagkrachtperiode

Voor de vaststelling van uw draagkracht wordt gekeken naar uw inkomen en vermogen in een bepaalde periode, dus niet alleen op het moment van uw aanvraag. De gemeente bepaalt zelf hoe lang deze periode is:

Regels van Gemeente Rijswijk

De gemeente stelt uw draagkrachtjaar één keer vast voor 12 maanden. Het draagkrachtjaar begint op de eerste dag van de maand waarin u de kosten heeft gemaakt. Heeft u in dat jaar nog een keer recht op bijzondere bijstand, dan berekent de gemeente uw draagkracht niet opnieuw.

Laatst bijgewerkt op 01-07-2014

Uw draagkracht wijzigt

Als uw inkomen of vermogen in de draagkrachtperiode daalt of stijgt, kan de gemeente bepalen dat uw draagkracht wijzigt:

Regels van Gemeente Rijswijk

De gemeente wijzigt uw draagkracht tijdens de draagkrachtperiode als uw inkomen is gedaald of als uw inkomen met meer dan 10% is gestegen.

Laatst bijgewerkt op 01-07-2014

Lees ook