Antwoord op vragen over het sociaal domein

Cliëntenraad

De gemeente is verplicht om regelmatig te overleggen met mensen die bijstand ontvangen of hun vertegenwoordigers. In de praktijk zal de gemeente er voor kiezen om te overleggen met een vertegenwoordiging en niet met iedereen persoonlijk.

Op veel plaatsen overlegt de gemeente met de cliëntenraad. De leden van de cliëntenraad zijn de vertegenwoordigers van alle mensen in de gemeente die bijstand ontvangen. De cliëntenraad houdt zich in principe niet bezig met individuele gevallen.

Adviserende rol

De cliëntenraad is een adviesorgaan en mag gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de gemeente over alle dingen die te maken hebben met de bijstand. De gemeente moet aan de cliëntenraad laten weten wat er met de adviezen is gebeurd.

Verordening cliëntenparticipatie

De gemeente moet in een verordening vastleggen hoe het overleg met de cliëntenraad geregeld is. In die verordening is het volgende bepaald:

Regels van Gemeente Rijswijk

De gemeente heeft een Adviesraad Sociale Zaken. De raad behartigt de belangen van mensen met een laag inkomen en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die met sociale zaken te maken hebben.

In de Adviesraad zitten cliënten en vertegenwoordigers van cliënten.

Bereikbaarheid

U kunt de Adviesraad bereiken via:

  • adviesraadsocialezaken@rijswijk.nl
  • (070) 326 19 66
  • Adviesraad Sociale Zaken
    T.a.v. het secretariaat
    Postbus 5305
    2280 HH Rijswijk

Laatst bijgewerkt op 01-07-2014

Lees ook