Antwoord op vragen over het sociaal domein

Beslistermijn

Beslistermijn: in principe 8 weken

Na uw aanvraag neemt de gemeente in principe binnen acht weken een schriftelijke beslissing. De schriftelijke beslissing van de gemeente heet een beschikking.

Een langere termijn

In twee situaties kan de beslistermijn langer dan acht weken zijn:

  1. U heeft een aanvultermijn gekregen
    Komt u bij de aanvraag uw verplichtingen niet na, dat wil zeggen dat u gevraagde inlichtingen niet heeft verstrekt? Dan kan de gemeente u een aanvultermijn geven waarbinnen u wordt gevraagd om dat alsnog te doen. De beslistermijn van acht weken wordt verlengd met de aanvultermijn die de gemeente u heeft gegeven.
  2. Uw gemeente heeft de termijn verlengd
    Als het uw gemeente niet lukt om binnen acht weken een beslissing op uw aanvraag te nemen, dan kan zij deze termijn één keer verlengen. U ontvangt hierover schriftelijk bericht van de gemeente.  

Wat kunt u doen tegen het uitblijven van een tijdige beslissing?

Als de gemeente geen beslissing neemt binnen de beslistermijn en u ook niet binnen acht weken heeft geïnformeerd over een verlenging van de termijn, dan kunt u in Het indienen van een beroepschrift gaan. U kunt ook een dwangsom vragen.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.

Begrippen