Antwoord op vragen over het sociaal domein

Bijstandsnorm

De bijstandsnorm is het bijstandsbedrag waar u volgens de wet normaal gesproken recht op heeft. De bijstandsnorm, oftewel de hoogte van uw uitkering is afhankelijk van uw leeftijd en uw leefsituatie. Met uw leefsituatie bedoelen we of u bijvoorbeeld samenwoont of wel of geen kinderen heeft.

Hoe wordt de bijstandsnorm voor uw situatie bepaald?

Stap 1: Maximaal bedrag per leefsituatie
In de wet staat per leeftijdsgroep en per leefsituatie een maximaal basisbedrag voor een bijstandsuitkering. Dat maximale basisbedrag is het hoogste bedrag dat u met uw leeftijd en in uw leefsituatie kunt krijgen.

Stap 2: Soms verlaagt de gemeente het maximale bedrag
De gemeente verlaagt het maximale bedrag soms nog. Dat gebeurt als u minder woonkosten heeft. Bijvoorbeeld omdat iemand anders uw huur of hypotheek betaalt. Of omdat er nog andere volwassenen in uw woning wonen met wie u de kosten kunt delen.

De gemeente verlaagt het maximale bedrag soms ook als u net klaar bent met uw opleiding. Of als u daar net mee gestopt bent.

Dus: de bijstandsnorm = het maximale wettelijke bedrag voor uw situatie -min- de verlaging.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.