Antwoord op vragen over het sociaal domein

Re-integratieverordening

De gemeente is verplicht om een re-integratieverordening op te stellen. In die verordening zijn alle regels opgenomen over re-integratie. Ook de regels over het aanbieden van U wilt re-integreren, die erop gericht zijn dat u zo snel mogelijk weer een (betaalde) baan heeft.

Lees ook