Antwoord op vragen over het sociaal domein

Vermogen

Als u een uitkering aanvraagt, bekijkt de gemeente hoeveel geld u heeft. Daarvoor berekent zij de totale waarde van uw geld en waardevolle spullen, bijvoorbeeld uw auto of uw caravan. En van die totale waarde trekt zij uw schulden af. De uitkomst is uw vermogen.

Voor recht op bijstand mag u (met uw gezin) best wat vermogen hebben. Hieronder ziet u hoeveel u maximaal mag hebben:

Uw situatie  
Alleenstaande € 6.505,00
Alleenstaande ouder € 13.010,00
Gehuwden € 13.010,00

Welke bezittingen tellen mee?
Bezittingen die meetellen voor uw vermogen zijn bijvoorbeeld:

 • contant geld;
 • geld op betaal- en spaarrekeningen;
 • aandelen;
 • uw auto, caravan en motor, als u die heeft. En uw boot.
  Als deze niet meer zoveel waard zijn, telt de gemeente ze misschien niet mee;
 • uw (vakantie)huis.

En ook:

 • bezittingen in het buitenland, zoals huizen en grond. Of een buitenlandse spaarrekening. Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, bent u verplicht om de gemeente informatie te geven over al uw bezittingen in het buitenland;
 • geld dat u nu niet heeft, maar waar u wel aan kunt komen. Bijvoorbeeld geld dat u heeft uitgeleend en terug kunt vragen. Of spaargeld waarvoor u een boete moet betalen als u het opneemt. Dit geld telt ook mee bij uw vermogen. Ook als u het niet terugvraagt of opneemt;
 • geld dat op een bankrekening staat, die op uw naam én op de naam van iemand anders staat. Dus een ‘en/of-bankrekening’. Kunt u duidelijk aantonen dat u dat geld nooit voor uzelf gebruikt? Dan telt de gemeente het misschien niet mee.

Welke bezittingen tellen niet altijd mee?
Sommige bezittingen telt de gemeente niet altijd bij uw vermogen op:

 • geld op uw betaalrekening dat u nodig heeft om van te leven;
 • de uitvaartverzekering. Ook niet als u die kunt afkopen;
 • geld dat u met een speciale reden krijgt, bijvoorbeeld een schadevergoeding.

Regels van Gemeente Rijswijk

Bij de vaststelling van uw vermogen, laat de gemeente  geen bedrag op uw lopende rekening vrij. Dit betekent dat de gemeente het geld op de lopende rekening meetelt bij uw vermogen.

Rood staan

Als u een negatief saldo op uw lopende rekening heeft staan (u staat rood), dan wordt de roodstand door uw gemeente als schuld gezien bij het vaststellen van uw vermogen.

Laatst bijgewerkt op 01-07-2014

Regels van Gemeente Rijswijk

De gemeente houdt bij de vaststelling van uw vermogen als volgt rekening met een afgesloten uitvaartverzekering of met door u zelf gespaarde uitvaartkosten:

 • De gemeente houdt bij de vaststelling van uw vermogen geen rekening met een door u afgesloten levensverzekering die in natura uitkeert.
 • De gemeente houdt bij de vaststelling van uw vermogen geen rekening met een door u afgesloten uitvaartverzekering die in contanten uitkeert als voldaan is aan de volgende voorwaarden:
  • De waarde van de verzekering is niet hoger is dan het bedrag voor begrafeniskosten zoals genoemd in de NIBUD Prijzengids; en
  • Het tegoed wordt alleen bij uw overlijden uitgekeerd. Het tegoed is niet tussentijds opvraagbaar of afkoopbaar, of tegen zeer ongunstige voorwaarden.
 • Als u een bedrag in contanten heeft gespaard voor uw uitvaartkosten, dan houdt de gemeente bij de vaststelling van uw vermogen hiermee geen rekening als voldaan is aan de volgende voorwaarden:
  • Het door u gespaarde bedrag is alleen bedoeld voor uw uitvaart en u kunt dit bedrag niet opnemen voor uw overlijden. Op het moment dat u overlijdt, kan slechts een gemachtigde het geld opnemen;
  • Het door u gespaarde bedrag is niet hoger dan het richtbedrag voor begrafeniskosten zoals genoemd in de NIBUD Prijzengids.

Laatst bijgewerkt op 01-07-2014

Welke schulden trekt de gemeente van uw vermogen af?

 • Alle schulden waarvan u kunt bewijzen dat u ze echt moet terugbetalen. 

Welke schulden trekt de gemeente niet van uw vermogen af?

 • Alle schulden die u ook wat later terug mag betalen.
 • Uw studieschuld.
  Het is namelijk afhankelijk van uw inkomen hoeveel u hiervan terug moet betalen. En na een bepaalde tijd hoeft u het misschien helemaal niet meer terug te betalen. Hierbij gaat het om Studieschuld WSF2000 en WSF 18+.

Kosten die u later moet betalen
Zijn er kosten waarvan u nu al weet dat u ze later moet betalen? Daar houdt de gemeente geen rekening mee.