Antwoord op vragen over het sociaal domein

Medische kosten

Naast eerdergenoemde medische kosten, kan de gemeente nog ander beleid over medische kosten hebben vastgesteld:

Regels van Gemeente Rijswijk

Hoorapparaat

Voor de kosten van een hoorapparaat kunt u geen bijzondere bijstand krijgen. De gemeente kan hier alleen van afwijken als er sprake is van zeer dringende redenen. Dat zal echter niet vaak voorkomen. 

Voor de volgende kosten kan de gemeente wel bijzondere bijstand verstrekken:

  • Onderhouds- en reparatiekosten
  • Kosten voor batterijen

Pruik

U kunt geen bijzondere bijstand krijgen voor de kosten van een pruik.

Pedicure

U kunt geen bijzondere bijstand krijgen voor de kosten van een pedicure.

Laatst bijgewerkt op 01-07-2014