Antwoord op vragen over het sociaal domein

Reiskosten naar iemand in de gevangenis

Reiskosten horen bij de kosten van het normale leven. Daar krijgt u normaal gesproken geen extra bijstand voor. Maar wilt u iemand bezoeken die een gevangenisstraf uitzit? En is die gevangenis niet bij u in de buurt? Dan heeft u soms recht op bijzondere bijstand voor de reiskosten. Daarvoor moet u wel aan de voorwaarden voor bijzondere bijstand voldoen.

Regels van Gemeente Rijswijk

Recht op bijzondere bijstand

U kunt recht hebben op bijzondere bijstand voor noodzakelijke reiskosten binnen Nederland om uw gedetineerde gezinslid of naaste familielid te bezoeken.

Hoeveel bezoeken krijgt u vergoed?

Als uw gedetineerde familielid eerstegraads familie van u is (ouders of kinderen) of uw partner is, vergoedt de gemeente uw reiskosten 2x per maand. Als uw gedetineerde familielid tweedegraads familie van u is (broers/zussen, grootouders), vergoedt de gemeente uw reiskosten 1x per maand. Bezoekt u de gedetineerde vaker, dan krijgt u de extra bezoeken niet vergoed.

Let op: Alleen reiskosten buiten het 2-zone gebied worden vergoed.

Hoogte en vorm van de bijzondere bijstand

De gemeente vergoedt uw reiskosten voor een aantal bezoeken (zie hierboven) gedeeltelijk. De gemeente vergoedt per maand uw reiskosten minus de kosten van de eerste 2 zones. Voor actuele tarieven klik hier.Reist u met de auto, dan krijgt u een kilometervergoeding.

De gemeente verstrekt u de bijstand om niet. Dat betekent dat u de bijstand niet hoeft terug te betalen.

Verplichtingen

Als u bijzondere bijstand wilt ontvangen voor reiskosten, dan moet u uw reiskosten kunnen aantonen door middel van een uitdraai van uw OV-chipkaart, abonnement of kaartjes en bewijsstukken dat uw gezinslid of naaste familielid in de gevangenis zit.

Laatst bijgewerkt op 01-07-2014

Lees ook