Antwoord op vragen over het sociaal domein

Schoolkosten kinderen

In principe hebt u geen recht op bijzondere bijstand voor de schoolkosten van uw minderjarige kinderen, omdat u deze kosten moet betalen van het Kindgebonden budget. Er zijn gemeenten die het beleid voeren dat er toch bijzondere bijstand wordt verstrekt voor een aantal (indirecte) schoolkosten.

Toch bijzondere bijstand?

De gemeente heeft het volgende bepaald over het verstrekken van bijzondere bijstand voor schoolkosten:

Regels van Gemeente Rijswijk

Schoolkostenregeling voor basis- en voortgezet onderwijs

U kunt recht hebben op deelname aan de schoolkostenregeling voor basis- en voortgezet onderwijs als uw kind(eren) naar de basisschool of voortgezet onderwijs gaan. U kunt met deze vergoeding diverse schoolkosten vergoeden (denk aan kosten voor kaften, schrijfmateriaal of een rekenmachine).

Voorwaarden voor deelname

Om recht te kunnen hebben op de schoolkostenregeling, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • Uw kind(eren) volgt basisonderwijs, voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs;
  • Uw gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 110% van de voor u geldende ;
  • U moet opgave maken van de kosten die u gaat maken.

Vorm en hoogte van de bijzondere bijstand

De hoogte van de bijzondere bijstand is € 75 per kind per jaar op het basisonderwijs vanaf groep 3 en € 100 per kind per jaar op het voortgezet onderwijs.

Als uw kind in de brugklas zit, verstrekt de gemeente eenmalig € 100 voor deelname aan het brugklaskamp. U moet wel aantonen dat uw kind deelneemt aan een brugklaskamp.

De gemeente verstrekt de bijstand .

Computerregeling

U kunt deelnemen aan de computerregeling als uw kind(eren) voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan en aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Uw gezinsinkomen is maximaal 110% van de voor u geldende ;
  • U heeft geen oudere kinderen die al eerder gebruik hebben gemaakt van de computerregeling;

Hoogte en vorm van de bijzondere bijstand

De gemeente verstrekt maximaal € 400 per huishouden voor 1 computer met toebehoren (bijvoorbeeld een printer of internetaansluiting).

De gemeente verstrekt de bijstand .

Verplichtingen

U moet een nieuwe computer aanschaffen. De gemeente betaalt de rekening in principe meteen aan de leverancier. Als de gemeente de rekening aan u betaalt, moet u de rekeningen van de computer bij de gemeente kunnen inleveren. De gemeente gaat ervan uit dat de computer minimaal 5 jaar mee gaat.

Laatst bijgewerkt op 01-07-2014