Inleiding

Inleiding

Via deze vragenboom kunt u onderzoeken of u mogelijk recht heeft op (één of meer) voorzieningen. Via de vragenboom vult u een formulier in. Daarin worden uw gegevens opgevraagd. Vervolgens volgt een conclusie of u recht heeft op een bepaalde voorziening. Als uit uw antwoorden blijkt dat u recht heeft op een bepaalde voorziening, is dit meestal ook het geval. Het kan voorkomen dat door een bijzondere situatie in uw specifieke geval, de uitvoerende instantie tot een andere conclusie komt. 

Zelf een aanvraag indienen

Het ingevulde formulier is alleen voor u als invuller zichtbaar en kan alleen door u worden gedownload als PDF. Als u een bepaalde voorziening daadwerkelijk wilt aanvragen, moet u daarvoor een aanvraag indienen bij de instantie die de voorziening uitvoert. Het formulier is dus alleen bedoeld om een indicatie te geven waarop u mogelijk recht heeft. Het formulier wordt niet naar de uitvoerende instantie gestuurd. 

Welke voorzieningen zitten in de vragenboom?

Via deze "vragenboom" onderzoeken wij of u mogelijk recht heeft op de volgende voorzieningen:

 • algemene bijstand;
 • bijzondere bijstand;
 • een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering of een tegemoetkoming in de premie van zo’n verzekering;
 • individuele inkomenstoeslag;
 • studiefinanciering;
 • een tegemoetkoming WTOS;
 • kindgebonden budget;
 • kinderopvangtoeslag.

De vragenboom starten

Klik op 'volgende' om de vragenboom te starten. U moet meerdere vragen beantwoorden. Als u alle stappen heeft doorlopen, geven wij aan of u, uw eventuele partner of kind mogelijk recht heeft op een voorziening.

Persoonsgegevens

U moet in Nederland wonen. Voor bepaalde voorzieningen is er een gemeentelijk beleid. Voor de exacte invulling zult u dan ook bij uw gemeente moeten informeren.


Omdat u niet in Nederland woont heeft u geen recht op bijstand

Er bestaat in ieder geval geen recht op:

 • algemene bijstand;
 • bijzondere bijstand;
 • een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering of een tegemoetkoming in de premie van zo’n verzekering;
 • individuele inkomenstoeslag;
 • een tegemoetkoming WTOS.

In bepaalde gevallen kunt u wel recht hebben op: 

U heeft geen recht op een bijstandsuitkering omdat u te jong bent.


Verdient u tenminste 50% van de voor u geldende bijstandsnorm of werkt u tenminste 40% van de gebruikelijke arbeidstijd? Of bent u familielid van zo iemand? Dan bent u werknemer of zelfstandige en kunt u ook recht hebben op bijstand. Dat geldt ook als u werknemer of zelfstandige bent geweest en een van de volgende situaties is op u van toepassing:

 • U bent tijdelijk arbeidsongeschikt door een ziekte of ongeluk; of
 • u bent werkloos geraakt zonder dat u dat wilde en hebt zich ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf als werkzoekende; of
 • U start met een beroepsopleiding omdat u werkloos bent geraakt of omdat u dat nodig hebt voor uw werk.

De volgende personen worden als familielid gezien:

 • echtgenoot of (geregistreerd) partner.
 • familielid in opgaande lijn: ouder, schoonouder, grootouder.
 • familielid in neergaande lijn: kind, kleinkind, achterkleinkind.

Zie voor meer informatie: 


De volgende personen worden als familielid gezien:

 • echtgenoot of (geregistreerd) partner.
 • familielid in opgaande lijn: ouder, schoonouder, grootouder.
 • familielid in neergaande lijn: kind, kleinkind, achterkleinkind.

De volgende personen worden als familielid gezien:

 • echtgenoot of (geregistreerd) partner.
 • familielid in opgaande lijn: ouder, schoonouder, grootouder.
 • familielid in neergaande lijn: kind, kleinkind, achterkleinkind.

Zie voor meer informatie: 
Zie voor meer informatie: U heeft geen recht op een bijstandsuitkering omdat u korter dan drie maanden in Nederland bent.

Zie voor meer informatie: 

U heeft geen recht op een bijstandsuitkering omdat u niet gelijkgesteld kan worden met een Nederlander

Voor het recht op bijstand is het belangrijk dat u Nederlander bent. Soms kunt u gelijkgesteld worden met een Nederlander. Ook dan heeft u recht op bijstand. Kunt u niet gelijkgesteld worden met een Nederlander? Dan heeft u geen recht op bijstand. 

Zie voor meer informatie:

U heeft geen recht op een bijstandsuitkering, omdat u niet legaal in Nederland verblijft.

Zie voor meer informatie: 

Recht op bijstand aanvrager
Recht op bijstand

Zie voor meer informatie:

Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor meer informatie.


Opleidingen
Opleiding


Inkomsten
Inkomsten

Vermogen
Vermogen

Bij het bepalen van uw vermogen kijkt de gemeenten naar uw bezittingen en soms ook naar uw schulden. Klik op het vraagteken naast de vraag 'Heeft u vermogen?' voor meer informatie over hoe het vermogen wordt berekend.

Partner
Gehuwd, geregistreerd partnerschap of gezamenlijke huishouding

Wanneer bent u partners voor de bijstand?

 1. U bent getrouwd. En u leeft niet duurzaam gescheiden.
 2. U heeft een geregistreerd partnerschap. En u leeft niet duurzaam gescheiden.
 3. U woont samen met iemand. Dat kan met iemand in een liefdesrelatie zijn, maar ook een goede vriend of vriendin. Bijvoorbeeld als hij of zij bijna altijd in uw huis is en meebetaalt aan de boodschappen. En alleen in zijn of haar eigen huis komt om de planten water te geven of de post op te halen.

Wanneer bent u geen partners voor de bijstand?

 • Uw kinderen en uw ouders zijn voor de bijstand nooit uw partner, maar u bent misschien wel kostendelers.
 • Een broer of zus en een grootouder of kleinkind zijn ook nooit uw partner, als één van u zorg nodig heeft en de ander die zorg geeft. Ook niet als u beiden in dezelfde woning woont. U bent misschien wel kostendelers. 
  Let op: Heeft u beiden geen zorg nodig? Dan is uw broer, zus, grootouder of kleinkind voor de bijstand misschien toch uw partner.

Meer hierover leest u op: Samenwonen: een gezamenlijke huishouding.
Zie voor meer informatie: 
Zie voor meer informatie: 


Verdient u tenminste 50% van de voor u geldende bijstandsnorm of werkt u tenminste 40% van de gebruikelijke arbeidstijd? Of bent u familielid van zo iemand? Dan bent u werknemer of zelfstandige en kunt u ook recht hebben op bijstand. Dat geldt ook als u werknemer of zelfstandige bent geweest en een van de volgende situaties is op u van toepassing:

 • U bent tijdelijk arbeidsongeschikt door een ziekte of ongeluk; of
 • u bent werkloos geraakt zonder dat u dat wilde en hebt zich ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf als werkzoekende; of
 • U start met een beroepsopleiding omdat u werkloos bent geraakt of omdat u dat nodig hebt voor uw werk.

De volgende personen worden als familielid gezien:

 • echtgenoot of (geregistreerd) partner.
 • familielid in opgaande lijn: ouder, schoonouder, grootouder.
 • familielid in neergaande lijn: kind, kleinkind, achterkleinkind.

Zie voor meer informatie: 


Zie voor meer informatie: 
Zie voor meer informatie: 


Zie voor meer informatie: 


Zie voor meer informatie: 

Uw partner heeft geen recht op een bijstandsuitkering omdat uw partner korter dan drie maanden in Nederland is.

Zie voor meer informatie: 

Uw partner heeft geen recht op een bijstandsuitkering omdat uw partner niet gelijkgesteld kan worden met een Nederlander

Voor het recht op bijstand is het belangrijk dat u Nederlander bent. Soms kunt u gelijkgesteld worden met een Nederlander. Ook dan heeft u recht op bijstand. Kunt u niet gelijkgesteld worden met een Nederlander? Dan heeft u geen recht op bijstand. 

Zie voor meer informatie:

Uw partner heeft geen recht op een bijstandsuitkering, omdat uw partner niet legaal in Nederland verblijft.

Zie voor meer informatie: 


Recht op bijstand (partner)
Recht op bijstand

Zie voor meer informatie:

Zie voor meer informatie:

Zie voor meer informatie:

Zie voor meer informatie:


Opleiding partner
Opleiding


Inkomsten partner
Inkomsten partner

Vermogen partner
Vermogen

Bij het bepalen van uw vermogen kijkt de gemeenten naar uw bezittingen en soms ook naar uw schulden. Klik op het vraagteken naast de vraag 'Heeft u vermogen?' voor meer informatie over hoe het vermogen wordt berekend.

Kinderen
Kinderen


Zie voor meer informatie:


Kind 1
Gegevens kind 1Opleiding

InkomenVermogen

Kinderbijslag
Kind 2
Gegevens kind 2Opleiding

InkomenVermogen

Kinderbijslag
Kind 3
Kind 4
Kind 5
Kind 6
Woonsituatie
Woonsituatie


Medebewoners
Medebewoners


Zie voor meer informatie:

Zie voor meer informatie:


Zie voor meer informatie:


Zie voor meer informatie:Zie voor meer informatie:

Medebewoner 2

Medebewoner 3

Medebewoner 4

Medebewoner 5

Medebewoner 6
Afgeleide variabelen


Conclusie
Gegevens compleet

U heeft alle benodigde gegevens ingevoerd. Op basis hiervan wordt hieronder de conclusie weergegeven. 

Algemene bijstand

Als u een bijstandsuitkering wilt ontvangen, moet u die aanvragen. Klik hier om te bekijken waar u in uw situatie de bijstand moet aanvragen.
De gemeente waar u woont beslist op uw aanvraag. 

Zie voor meer informatie:

Bijzondere Bijstand

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen bij de gemeente in uw woonplaats

Voor meer informatie zie Bijstand voor specifieke kosten

Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag kunt u aanvragen bij de gemeente in uw woonplaats

Zie voor meer informatie: 

Deelname aan een collectieve aanvullende zorgverzekering of een tegemoetkoming in de kosten van de premie van zo'n verzekering.

U kunt dit aanvragen bij de gemeente in uw woonplaats

Studiefinanciering

U kunt studiefinanciering aanvragen bij DUO.

U kunt de WTOS leraren aanvragen bij DUO.

WTOS

De Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS) voor scholieren wordt uitgevoerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Bij DUO kunt u de tegemoetkoming aanvragen.

Instantie:

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

WTOS Leraren

U kunt een tegemoetkoming aanvragen bij DUO.

WTOS Deeltijd
Kinderopvangtoeslag

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Kindgebonden budget

Aanvragen hoeft meestal niet. Kindgebonden budget krijgt u vanzelf als u er recht op hebt. Maar soms moet het kindgebonden budget wél worden aangevraagd. Dat kan via de Belastingdienst.

Geen recht

Op basis van de door u ingevoerde gegevens heeft u geen recht op:

 • algemene bijstand;
 • individuele inkomenstoeslag;
 • studiefinanciering;
 • een tegemoetkoming WTOS;
 • kindgebonden budget;
 • kinderopvangtoeslag

Waarschijnlijk heeft u ook geen recht op bijzondere bijstand voor specifieke kosten en deelname aan een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering of een tegemoetkoming in de premie van zo’n verzekering.Controle
Ingevoerde gegevens

Als iets niet juist is, kunt u op het betreffende veld klikken. U keert dan terug naar dat deel van het formulier. Daar kunt u de fout aanpassen en opnieuw het formulier vanaf daar verder gaan met het formulier. 

Door op ja te klikken, rondt u het formulier af. U kunt dan een PDF maken van de ingevoerde gegevens en de conclusies die daarbij horen. 

Afsluiten
Een momentje geduld a.u.b.