Antwoord op vragen over het sociaal domein

Begrippen

hoofdmap begrippen

uitleg: ouder met gezag

uitleg: Voogd

uitleg: stiefouder

uitleg: adoptiefouder

uitleg: ‘ander die het kind verzorgt en opvoedt’

uitleg: pleegouder

Meer onderwerpen

uitleg: pleegoudervoogd
uitleg: hulpverlener
uitleg: gezinsvoogd
uitleg: familiegroepsplan
uitleg: hulpverleningsplan
uitleg: ondertoezichtstelling
uitleg: gezagsbeëindigende maatregel
uitleg: uithuisplaatsing
uitleg: beschikking
uitleg: wettelijk vertegenwoordiger
uitleg: SVB
uitleg: pleegzorg
uitleg: respijtzorg
uitleg: persoonlijke verzorging
uitleg: begeleiding
uitleg: gesloten jeugdhulp
uitleg: sociaal netwerk
Bekijk meer vragen

Uitgelicht

Jeugdhulp voor 18-plussers

Hebben jongeren van 18 jaar en ouder recht op jeugdhulp op grond van de Jeugdwet?

In deze video volgt een antwoord op deze vraag en wordt duidelijk wat de rol van de gemeente hierin is.

Nieuws