Antwoord op vragen over het sociaal domein

Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging is hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Zoals wassen, aankleden en uitkleden, eten en drinken, medicijnen innemen, verzorging van het lichaam, zich verplaatsen in huis (naar bed, bad, toilet). Deze hulp kan nodig zijn vanwege de problemen van het kind.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.