Antwoord op vragen over het sociaal domein

Gesloten jeugdhulp

Gesloten jeugdhulp is een intensieve vorm van hulp voor kinderen met ernstige gedragsproblemen. Het kind wordt daarvoor gedwongen opgenomen in een gesloten instelling. Dat kan noodzakelijk zijn als het kind hulp nodig heeft, en voorkomen moet worden dat het kind geen hulp krijgt. De gedwongen opname is niet bedoeld als straf. Het uiteindelijke doel is het kind weer mee te laten doen in de samenleving.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.