Antwoord op vragen over het sociaal domein

Beschermingsbewind

Een beschermingsbewindvoerder zorgt voor uw geld en bezittingen als u dat zelf niet meer kunt door lichamelijke of geestelijke problemen. U moet 18 jaar of ouder zijn. Het maakt niet uit of u tijdelijk of blijvend niet zelf voor uw geld en bezittingen kunt zorgen. Een rechter moet beslissen dat u een beschermingsbewindvoerder krijgt. De rechter bepaalt ook welk geld en welke bezittingen onder de verantwoordelijkheid van de beschermingsbewindvoerder vallen. Het kan dus zijn dat het beschermingsbewind niet voor al uw geld of bezittingen geldt.. 

Hoe krijgt u een beschermingsbewind?

U kunt een beschermingsbewind krijgen bij de kantonrechter. U kunt dit zelf vragen, maar dat kan ook gebeuren door uw echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner, familie, voogd, curator of het Openbaar Ministerie (OM).

De bewindvoerder

Als u een beschermingsbewind krijgt, dan wijst de rechter een bewindvoerder voor u aan. Dit kan uw partner of familielid zijn, maar ook een professionele bewindvoerder De professionele bewindvoerder kan geld vragen voor het beschermingsbewind. Soms kunt u een vergoeding voor de kosten krijgen bij de gemeente. Dat heet bijzondere bijstand.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.