Antwoord op vragen over het sociaal domein

Beschikking

Een beschikking is een aan u gericht officieel en schriftelijk besluit van uw gemeente dat bepaalde rechtsgevolgen heeft. Met 'rechtsgevolgen' worden (juridische) veranderingen in uw situatie bedoeld. Anders gezegd: Een beschikking is de brief waarin een besluit van de gemeente aan u bekend wordt gemaakt. 

Voorbeelden

U kunt een beschikking krijgen over de volgende besluiten:

  • Toekenning of afwijzing van uw aanvraag 
  • Uw aanvraag wordt niet in behandeling genomen
  • Uw schuldhulpverlening wordt beëindigd


Geen beschikking 

U kunt alleen tegen een beschikking bezwaar maken. Als er geen sprake is van een beschikking, dan kunt u geen bezwaar maken. U kunt bijvoorbeeld geen bezwaar maken tegen iets wat uw gemeente heeft vastgelegd in haar beleid. De volgende schriftelijke stukken zijn géén beschikking:

  • Een verzoek om aanvullende gegevens
  • Een mededeling over een administratieve verwerking
  • Een oproep voor een gesprek of onderzoek
  • Gespreksverslagen
  • Een brief die een herhaling is van een eerder genomen beschikking

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.