Antwoord op vragen over het sociaal domein

Betalingsregeling

Een betalingsregeling is een manier om uw schuldprobleem op te lossen. Bij een betalingsregeling lost u uw schuld(en) volledig af door betaling in termijnen. Er zijn geen regels voor de duur van de betalingsregeling. U moet er wel op letten dat u zich echt kunt houden aan de betalingregeling. U moet dus genoeg geld over houden om van te leven. Bij lange betalingsregelingen is het slim om rekening te houden met financiële tegenvallers. U kunt dit doen door de eerste maanden veel af te betalen, zodat u later wat meer geld overhoudt.  

Hoe kom ik aan een betalingsregeling?

U moet proberen zelf een betalingsregeling af te spreken met uw schuldeiser(s). Kunt u  dat niet? De schuldhulpverlener kan de betalingsregeling voor u afspreken. U kunt dit ook samen doen. De schuldhulpverlener kan u bijvoorbeeld helpen met informatie en advies. De schuldhulpverlener kan ook helpen bij aanpakken van de oorzaak van uw schuldprobleem. Uw gemeente heeft de volgende regels over betalingsregelingen:

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.