Antwoord op vragen over het sociaal domein

Curatele

Een curator zorgt voor uw belangen als u dat zelf niet (meer) kunt. U kunt hierbij denken aan het beheer van uw geld, maar ook bijvoorbeeld het aanvragen van voorzieningen. Heeft u een curator, dan staat u "onder curatele".

Wanneer kunt u een curator krijgen?

U moet in ieder geval 18 jaar of ouder zijn. Daarnaast heeft u. :

  • geestelijke problemen waardoor u regelmatig of altijd problemen heeft om voor uw belangen te zorgen, of
  • veel meer geld uitgegeven dan u had, of
  • problemen met drank, waardoor u:
    • niet goed voor uw belangen zorgt, of
    • buiten uw huis vaak voor problemen of overlast zorgt, of
    • een gevaar bent voor uw veiligheid of veiligheid van anderen

Hoe krijgt u een curator?

De rechter moet de curatele uitspreken. U kunt dit zelf vragen, maar dat kan ook gebeuren door uw echtgeno(o)t(e), (geregistreerde) partner, familie, curator of het Openbaar Ministerie (OM)

De curator

Als de rechter de curatele uitspreekt, dan wijst de rechter een curator voor u aan. Dit is bij voorkeur uw partner of familielid. Kan dat niet, dan wijst de rechter een professionele curator aan.  De curator krijgt een vergoeding voor zijn werk en voor de kosten die hij maakt. In principe moet u die zelf betalen. Kunt u dat niet, dan kan de gemeente een vergoeding geven. Dat heet bijzondere bijstand.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.

Begrippen