Antwoord op vragen over het sociaal domein

Looncessie

Bij een looncessie geeft u een deel van uw inkomen direct aan de schuldeiser. De looncessie duurt totdat u de schuld heeft afbetaald. Schuldeisers willen graag een looncessie omdat andere schuldeisers op dat deel van uw inkomen geen beslag kunnen leggen. Bovendien kunt u niet snel van een looncessie afkomen als u die eenmaal heeft afgegeven.

Wanneer wel een looncessie? 

De gemeentelijke kredietbank mag een looncessie van u vragen als u een saneringskrediet nodig heeft. U kunt een looncessie afgeven door een akte van cessie te ondertekenen. De akte van cessie is een overeenkomst waarbij u afspreekt dat een deel van uw loon direct aan de gemeentelijke kredietbank wordt betaald.

Wanneer geen looncessie?

In de volgende gevallen kunt u geen looncessie afgeven:

  •  Als u een uitkering heeft
    U kunt geen looncessie afgeven als u een uitkering heeft zoals bijstand, WIA of studiefinanciering.
  • U houdt te weinig geld over
    De looncessie moet wel rekening houden met de beslagvrije voet . U moet voldoende geld overhouden om van te leven.
  • Als u schuldhulpverlening wilt
    De looncessie zorgt er namelijk voor dat u niet uw hele inkomen beschikbaar heeft voor schuldhulpverlening.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.

Begrippen