Antwoord op vragen over het sociaal domein

NVVK

De NVVK is de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Schuldhulpverlenende organisaties zoals gemeenten kunnen lid worden van de vereniging. Leden van de NVVK moeten zich houden aan gedragscodes. In de Gedragscode Schuldregeling zijn regels opgenomen waar NVVK-leden zich aan moeten houden bij het opstellen van een schuldregeling. 

Zie verder www.nvvk.eu

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.