Antwoord op vragen over het sociaal domein

Stabilisatie

Soms is het nodig om eerst rust te brengen in uw (financiële) situatie. Dit heet stabilisatie. Tijdens de stabilisatieperiode bekijkt de gemeente samen met u:

  • uw inkomen;
  • uw vermogen;
  • uw schulden.

De gemeente wil dat u betalingsafspraken nakomt. Ook wil de gemeente voorkomen dat er nieuwe schulden bijkomen. Zie verder "Rust in uw situatie"

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.