Antwoord op vragen over het sociaal domein

Voorlopige voorziening

Als u de beslissing op uw bezwaarschrift of uw beroep bij de rechtbank niet kunt afwachten dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de president van de rechtbank. Dat houdt in dat u hem verzoekt om een speciale regeling voor u te treffen voor de periode dat uw bezwaarschrift of beroepschrift wordt behandeld. De president van de rechtbank zal pas op uw verzoek ingaan als er sprake is van een ‘noodsituatie’.

Gaat hij in op uw verzoek, dan wil dat niet zeggen dat u ook gelijk krijgt in de hoofdzaak, waarin u bezwaar heeft gemaakt of beroep heeft ingediend. U kunt niet in hoger beroep gaan tegen het wel of niet toekennen van een voorlopige voorziening.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.