Antwoord op vragen over het sociaal domein

Wachttijd

Meldt u zich bij de gemeente voor schuldhulpverlening? Binnen vier weken moet het eerste gesprek plaatsvinden. De termijn van vier weken heet wachttijd. Het eerste gesprek is het Intake gesprek.

Bij een bedreigende situatie is de wachttijd maximaal drie werkdagen

Uw gemeente mag zelf een kortere wachttijd bepalen:

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.