Antwoord op vragen over het sociaal domein

Boedelrekening

Zodra u wordt toegelaten tot het WSNP-traject opent uw de WSNP-bewindvoerder een boedelrekening. De bewindvoerder maakt zoveel mogelijk van uw inkomsten, afkomstig uit uw boedel, over naar die rekening. Het doel van de boedelrekening is om op die rekening zoveel mogelijk geld te verzamelen om uw schuldeisers mee te betalen.

U mag een deel van uw inkomsten zelf houden. Dat is het zogenaamde Vrij te laten bedrag. De bewindvoerder maakt dit geld over naar uw eigen rekening.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.