Antwoord op vragen over het sociaal domein

Verzoekschrift WSNP

Om een beroep te kunnen doen op de WSNP moet u een verzoekschrift WSNP indienen bij de rechtbank. Ook uw gemeente kan namens u een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Het verzoekschrift is een brief met een aantal bijlagen waarin u de rechter vraagt of u toegelaten kunt worden tot het WSNP-traject. Het verzoekschrift moet aan een aantal wettelijke eisen voldoen. Zo moet het verplicht een aantal gegevens bevatten. Het gaat daarbij om:
  • Een lijst met al uw schulden waarbij u de hoogte van uw schulden moet vermelden.;
  • De namen en woonplaatsen van uw schuldeisers;
  • Een overzicht van uw inkomsten en uitgaven en die van uw partner als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft.
  • Een lijst waarop al uw bezittingen staan, zoals uw huis, auto enz. Bij de lijst moet u ook informatie geven over uw eventuele hypotheek. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, moet u die lijst ook van de bezittingen van uw partner maken.
  • Een artikel 285 Fw-verklaring;
  • Documenten waaruit blijkt dat een schuldregeling met uw schuldeiser(s) is voorgesteld en is afgewezen.
  • Eventuele andere belangrijke gegevens waardoor de rechter een goed beeld kan krijgen van uw financiële situatie is en de mogelijkheden voor schuldsanering.

Uw verzoekschrift bevat niet alle gegevens

Als uw verzoekschrift bovenstaande stukken en gegevens niet bevat, dan kan de rechter u nog een maand de tijd geven deze aan te vullen Doet u dat niet, dan verklaart de rechter u niet-ontvankelijk. Dat betekent dat u geen beroep op de WSNP kunt doen.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.