Antwoord op vragen over het sociaal domein

Inkomensgrenzen

Uw gemeente kan een inkomensgrens hanteren bij het bepalen van uw recht op minimavoorzieningen. De inkomensgrens kan per gemeente en per voorziening verschillen. U vindt de geldende inkomensgrens in de teksten over gemeentelijke voorzieningen.

Hoe bereken ik de inkomengrens die voor mij geldt?

De inkomensgrens wordt meestal vastgelegd als percentage van de bijstandsnorm. Als u een bijstandsuitkering heeft, dan voldoet u automatisch aan de inkomensgrens. U hoeft niet in de tabellen te kijken.

In de onderstaande schema's vindt u de belangrijkste inkomengrenzen. U moet er rekening mee houden dat de bijstandsnorm in uw persoonlijke situatie kan afwijken van de bedragen die zijn gebruikt in de tabellen. Als u het juiste bedrag heeft gevonden, dan kunt u uw netto-inkomen per maand vergelijken met het bedrag uit de tabel. Is uw inkomen hoger dan het bedrag uit de tabel? U heeft waarschijnlijk geen recht op de voorziening.

Kies uw leeftijd:

U bent 18, 19 of 20 (geen kinderen)   
Welke inkomensgrens heeft uw gemeente?  U bent alleenstaande  U bent gehuwd en beiden 18, 19 of 20 jaar U bent gehuwd, een van u is 18, 19 of 20 jaar en de ander 21 jaar of ouder
100% € 316,94 € 633,88 € 1.233,96
105% € 246,62 € 493,25 € 960,36
110% € 258,37 € 516,74 € 1.006,09
115% € 270,11 € 540,22 € 1.051,82
120% € 281,86 € 563,71 € 1.097,56
U bent 18, 19 of 20 (wel kinderen)   
Welke inkomensgrens heeft uw gemeente? U bent alleenstaande ouder  U bent gehuwd en beiden 18, 19 of 20 jaar  U bent gehuwd, een van u is 18, 19 of 20 jaar en de ander 21 jaar of ouder
100% € 316,94 € 1.000,69 € 1.600,77 
105% € 532,12 € 778,74 € 1.245,86
110%

€ 557,46

€ 815,83 € 1.305,18
115% € 582,80 € 852,91 € 1.364,51
120% € 608,14 € 889,99 € 1.423,84
U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd   
Welke inkomensgrens heeft uw gemeente?  U bent alleenstaande  U bent alleenstaande ouder Gehuwden
100% € 951,65 € 1.223,54 € 1.359,49
105% € 999,23 € 1.284,72 € 1.427,46
110% € 1.046,82 € 1.345,89 € 1.495,44
115% € 1.094,40 € 1.407,07 € 1.563,41
120% € 1.141,98 € 1.468,25 € 1.631,39
U bent pensioengerechtigd
Welke inkomensgrens heeft uw gemeente?  U bent alleenstaand  U bent alleenstaande ouder

Gehuwden (een of beiden pensioengerechtigd) 

100% € 1.425,76  € 1.933,98 € 1.933,98
105%

€ 1.096,21

€ 1.379,51 € 1.508,87
110% € 1.148,41 € 1.445,20 € 1.580,72
115% € 1.200,61 € 1.510,89 € 1.652,57
120% € 1.252,81 € 1.576,58 € 1.724,42

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.

Begrippen