Antwoord op vragen over het sociaal domein

Bijstandsnorm

De bijstandsnorm is het bedrag dat iemand in uw situatie aan algemene bijstand kan ontvangen. Voor het recht op minimavoorzieningen wordt de bijstandsnorm vaak gebruikt als basis voor inkomensgrenzen.

Wat is de bijstandsnorm?

De bijstandsnorm is opgebouwd uit een basisuitkering, waarvan eventuele verlagingen worden afgetrokken.

Wettelijke basisuitkering
- Verlaging
= Bijstandsnorm

De hoogte van de basisuitkering is wettelijk vastgelegd en is afhankelijk van uw leeftijd en uw leefsituatie.


Verlaging van de wettelijke basisuitkering of de toeslag 

Uw basisuitkering of toeslag kan verlaagd worden als u:

  • hele lage of geen woonlasten heeft, omdat u bijvoorbeeld in een kraakwoning woont
  • de algemene kosten van bestaan met anderen kunt delen
  • u schoolverlater bent
  • 21 of 22 jaar bent

Bedragen

Voor een overzicht van de belangrijkste bijstandsnormen en berekeningen van de bijbehorende inkomensgrenzen, klik hier.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.

Begrippen