Antwoord op vragen over het sociaal domein

Wat valt onder begeleiding?

Als u hulp nodig hebt bij algemene dagelijkse werkzaamheden zou u in aanmerking kunnen komen voor begeleiding. Bij begeleiding gaat het niet om het overnemen van taken, maar hulp bij bepaalde taken. Deze hulp kan bestaan uit een aansporing om te gaan douchen of hulp bij het innemen van medicatie. Als u begeleiding wilt dan kunt u hiervoor terecht bij de gemeente.

Soorten

Er zijn twee soorten begeleiding namelijk:

 1. Individuele begeleiding
 2. Groepsbegeleiding

Individuele begeleiding

Voorbeelden van individuele begeleiding zijn:

 • hulp bij de administratie (overzicht krijgen over facturen, contracten, verzekeringen, enzovoort);
 • hulp bij het boodschappen doen;
 • hulp met het afhandelen van post;
 • hulp bij het bedienen van apparaten;
 • hulp bij het innemen van medicatie;
 • vaardigheden oefenen, zoals schrijven en rekenen;
 • woonbegeleiding;
 • praktische pedagogische thuishulp en gezinsondersteuning.

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.Groepsbegeleiding

Bij groepsbegeleiding gaat het vooral om dagstructurering en het voorkomen van (crisis)opname. Bij oudere mensen is het vaak een oplossing zodat zij zich niet meer alleen voelen.

Het is gericht op: 

 • activering;
 • beweging;
 • leren omgaan met dementie;
 • contacten;
 • een zinvolle invulling van de dag;
 • voorkomen van vereenzaming;
 • het overnemen van toezicht en het bieden van ritme en regelmaat.
 • ontlasting en ondersteuning door verlichting van de mantelzorger 

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.