Antwoord op vragen over het sociaal domein

Primaat

De gemeente kan bepalen dat sommige voorzieningen voorrang hebben op andere. Dat betekent dat de gemeente eerst onderzoekt of deze voorzieningen uw beperkingen kunnen verhelpen. Pas als dat niet zo is, kunt u recht hebben op een andere voorziening.

Veel gemeenten hanteren een of meer van de volgende regels, ook wel primaten, genoemd:

Soort primaatToelichting
Primaat van het collectief vervoer Vraagt u een vervoersvoorziening aan? Dan zal de gemeente eerst onderzoeken of het collectief vervoer uw beperkingen voldoende compenseert. Pas als dat niet het geval is, kunt u recht hebben op een andere individuele vervoersvoorziening zoals een scootmobiel of een (aangepaste) auto.
Primaat van verhuizingDe gemeente kan besluiten dat verhuizen in uw situatie de goedkoopst passende oplossing is. De gemeente geeft u een vergoeding voor verhuis- en inrichtingskosten, in plaats van een vergoeding voor aanpassing van uw huidige woning.
Primaat van de losse woonunitIn plaats van een traplift of een aanbouw aan uw woning, kan de gemeente besluiten een losse woonunit te plaatsen. Een losse woonunit kan variëren van een soort porto cabine met slaapkamer en natte cel tot een natte cel die aan een tuin- of keukendeur wordt gekoppeld.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.