Antwoord op vragen over het sociaal domein

Bijstand & financiële situatie

Uw financiele situatie kan van invloed zijn op uw recht op bijzondere bijstand. Hierna wordt ingegaan op het recht op bijstand in de volgende situaties:

Als u en/of iemand uit uw gezin eigenaar is van een woning, kunt u recht hebben op bijzondere bijstand. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden.

De gemeente bepaalt de omvang van uw vermogen

De gemeente bepaalt welk zelf deel van uw vermogen wordt betrokken bij de vraag of u de bijzondere kosten zelf kunt voldoen. Het kan voorkomen dat u een laag inkomen heeft, maar dat de aanvraag om bijzondere bijstand toch wordt afgewezen omdat u een eigen woning met overwaarde heeft.

Hebt u schulden? Dan hebt u in principe geen recht op bijzondere bijstand voor het betalen van uw schulden. Dit zijn namelijk geen noodzakelijke kosten van het bestaan.

Schuldhulpverlening

Wel kunt u soms in aanmerking komen voor deelname aan schuldhulpverlening. Voor de kosten die verbonden zijn aan schuldhulpverlening, kunt u mogelijk bijzondere bijstand ontvangen. Mogelijk kunt u ook recht hebben op bijzondere bijstand voor andere kosten.  

Uitzonderingen

In 4 gevallen is het mogelijk dat u bijzondere bijstand ontvangt om uw schulden mee te betalen. U moet dan wel kunnen aantonen dat u echt schulden hebt.

Uw situatie Toelichting 
U hebt de gemeente als borg nodig voor een lening of saneringskrediet.Zie: "Borgtocht"
U hebt een belastingschuld. Als u een belastingschuld hebt over een periode waarin u (ook) bijstand ontving, dan zijn er situaties waarin u recht heeft op bijzondere bijstand om deze belastingschuld te voldoen.

Dit betreft situaties waarin u meer bijstand zou hebben ontvangen als rekening zou zijn gehouden met de correcte fiscale berekening. U moet hierbij denken aan:

  • u heeft bruto inkomsten, die in zijn geheel in mindering worden gebracht op uw uitkering. De belastingdienst berekent de belasting die u moet betalen achteraf.
  • u heeft teveel heffingskorting ontvangen, die in mindering is gebracht op uw uitkering. De belastingdienst corrigeert achteraf. 

Zaken als auto's, motoren, caravans en dergelijk zijn vermogensbestanddelen. De gemeente bepaalt of deze vermogensbestanddelen voor de beoordeling van uw draagkracht voor de bijzondere bijstand wel of niet worden meegeteld. Het kan dus voorkomen dat u een laag inkomen heeft, maar dat een aanvraag om bijzondere bijstand wordt afgewezen omdat u een auto heeft. 

Regels van Gemeente Rijswijk

U heeft één auto

De gemeente rekent de waarde van uw auto niet tot uw vermogen als de waarde van uw auto maximaal € 3400 is. Is uw auto meer waard dan € 3400, dan rekent de gemeente de volledige waarde van uw auto tot uw vermogen.  

Sociale recherche 

Via de sociale recherche kan de gemeente nagaan of u een auto op uw naam heeft staan.

U heeft meer auto's

Als u meer auto's heeft, dan gelden de volgende regels.

Uw situatie

Welke regels gelden er?

U heeft 1 auto die meer waard is dan € 3400 en 1 auto die minder waard is dan € 3400De gemeente rekent de auto met een waarde van maximaal € 3400 niet tot uw vermogen en de auto die meer waard is dan € 3400 wel tot uw vermogen.
U heeft 2 auto's die samen minder waard zijn dan € 3400De gemeente vindt dat u maximaal 1 auto nodig heeft. De auto die het meest waard is, wordt niet bij uw vermogen gerekend. De auto die minder waard is wordt wel bij uw vermogen gerekend.  
U heeft 2 auto's die allebei meer waard zijn dan € 3400De gemeente rekent beide auto's volledig tot uw vermogen.  
U heeft meer dan 2 auto'sAls er 1 auto is die maximaal € 3400 waard is, dan rekent de gemeente die auto niet tot uw vermogen. Al uw andere auto's worden wel bij uw vermogen geteld.  

Bepaling van de waarde van uw auto 

De gemeente stelt de waarde van uw auto vast door middel van de koerslijsten van de ANWB (dit zijn inkoopprijzen). Als uw auto niet meer in deze koerslijsten is opgenomen omdat uw auto ouder is dan 7 of 8 jaar, dan bepaalt de gemeente de waarde van uw auto op een andere manier, bijvoorbeeld door vergelijking van diverse sites op internet.

Laatst bijgewerkt op 01-07-2014

Lees ook

Begrippen