Antwoord op vragen over het sociaal domein

Woonkostentoeslag

Woonkostentoeslag is bijzondere bijstand, speciaal voor de huur. Woont u in een huurwoning en heeft u een laag inkomen? Maar krijgt u geen huurtoeslag? Misschien kunt u dan woonkostentoeslag krijgen.

Bijvoorbeeld

  • als u tijdelijk dubbel huur moet betalen, omdat u kortgeleden móést verhuizen;
  • of als uw inkomen erg is gezakt, en de huur van uw woning te hoog is voor huurtoeslag. Dan moet u van de gemeente vaak wel zo snel mogelijk naar een goedkopere woning verhuizen.

Om woonkostentoeslag te krijgen moet u voldoen aan de voorwaarden voor bijzondere bijstand. Soms heeft de gemeente hier nog extra voorwaarden voor.

Lees meer op:

Regels van Gemeente Rijswijk

In principe krijgt u geen bijstand als u gedetineerd bent.

Alleen als u opgenomen bent in een psychiatrisch ziekenhuis met een rechterlijke machtiging, kunt u mogelijk recht hebben op bijzondere bijstand.

Laatst bijgewerkt op 01-07-2014

Regels van Gemeente Rijswijk

U kunt recht hebben op bijzondere bijstand voor de vaste lasten van uw woning als u in een inrichting bent opgenomen en een bijstandsuitkering ontvangt voor iemand in een inrichting.

Onder vaste lasten verstaat de gemeente:

  • Uw woonkosten
    Woonkosten bestaan uit de huur van uw huurwoning inclusief de servicekosten onder aftrek van de huurtoeslag of de rente van de hypotheek waarbij rekening wordt gehouden met het belastingvoordeel.
  • Uw voorschotnota
    De gemeente houdt rekening met uw eindafrekening

Hoe lang betaalt de gemeente uw vaste lasten?

Als het duidelijk is dat u niet meer terugkeert naar uw woning nadat u in een inrichting bent opgenomen, betaalt de gemeente uw vaste lasten in principe maximaal 3 maanden door.

Als het duidelijk is dat u wel terugkeert naar uw woning nadat u in een inrichting bent opgenomen, betaalt de gemeente uw vaste lasten in principe maximaal 1 jaar door

Laatst bijgewerkt op 01-07-2014

 

Lees ook