Antwoord op vragen over het sociaal domein

Aantal punten in bibliotheken voor vragen over toeslagen en hulp bij aanvragen wordt fors uitgebreid

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 7 december 2023
Bron: Rijksoverheid

Om mensen die ondersteuning nodig hebben bij het aanvragen of wijzigen van hun toeslagen nog beter te kunnen helpen, hebben Dienst Toeslagen, de Belastingdienst en de KB nationale bibliotheek hun samenwerking uitgebreid. Mensen die hulp nodig hebben bij het aanvragen van hun toeslagen, kunnen hiervoor nu al kosteloos terecht bij 250 bibliotheken. De komende periode wordt dit uitgebreid naar 400 bibliotheken.

Het samenwerkingsconvenant dat Dienst Toeslagen, de Belastingdienst en de nationale bibliotheek gezamenlijk hebben afgesloten, geldt in ieder geval tot en met 2027. Dienst Toeslagen en de Belastingdienst hebben € 2 miljoen extra beschikbaar gesteld, waarmee de bibliotheken de ondersteuning zo goed mogelijk in te kunnen richten.

Aanvragen en wijzigen van toeslagen

Het aanvragen van een toeslag wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Veel zaken kunnen eenvoudig online geregeld en aangevraagd worden. Aanvragers kunnen daarvoor terecht op MijnToeslagen. Mensen die toch moeite hebben met het online regelen van het aanvragen of wijzigen van hun toeslagen, kunnen daarbij ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld bij een van de balies en steunpunten of via een Toeslagenservicepunt: een netwerk van vaste intermediairs waar Toeslagen mee samenwerkt. Denk hierbij aan hulp- en dienstverleners zoals ouderenbonden, formulierenbrigades, lokale ouderenorganisaties, sociaal raadslieden en bibliotheken. Zo voorkomen we dat mensen voor verrassingen komen te staan.

Lees ook