Antwoord op vragen over het sociaal domein

Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) int verkeersboetes, strafrechtboetes en schadevergoedingen. Het CJIB is een bijzondere schuldeiser. Voor het CJIB gelden speciale regels. Het CJIB hoeft niet akkoord te gaan met ieder voorstel tot schuldregeling. Het CJIB mag weigeren als u voorstelt maar een deel van de schulden te betalen en u voor het overblijvende deel kwijtschelding wilt (finale kwijting). Het CJIB mag echter niet ieder voorstel weigeren. In de volgende gevallen moet het CJIB akkoord gaan met uw voorstel:

  1. U betaalt uw schuld in drie jaar geheel af;
  2. U betaalt uw schuld in drie jaar gedeeltelijk af, maar het overige bedrag wordt niet kwijtgescholden. Dit overgebleven bedrag moet u na afloop van de schuldregeling of het WSNP-traject in (een beperkt aantal) termijnen aflossen.

Sommige schulden komen nooit voor een betalingsregeling in aanmerking, bijvoorbeeld als u een schadevergoeding aan een slachtoffer moet betalen.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.

Begrippen