Antwoord op vragen over het sociaal domein

Finale kwijting

De finale kwijting is het doel van uw schuldregeling. Finale kwijting betekent dat (bijna alle) schuldeisers u aan het einde van de schuldregeling hun nog openstaande vordering kwijtschelden. Zij kunnen hierna dus geen incassobureau of deurwaarder meer op u af sturen. Dit geldt alleen voor de schuldeisers die hebben deelgenomen aan de schuldregeling en die hebben aangegeven de finale kwijting te geven.

U krijgt de finale kwijting alleen als u zich tijdens de hele periode van schuldregeling aan alle uw verplichtingen houdt. Houdt u zich niet aan de afspraken? Dan kan uw schuldregeling tussentijds beëindigd worden. U krijgt dan geen finale kwijting.

Sommige schuldeisers verlenen geen finale kwijting. Het gaat bijvoorbeeld om het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, vroeger de IB-groep). Heeft u schulden bij deze organisaties? U zult deze schulden na afloop van de schuldregeling verder moeten afbetalen.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.