Antwoord op vragen over het sociaal domein

Doorlooptermijn

De gemeente moet u inzicht geven in het aantal weken tussen de Intake en het bereiken van het resultaat. Dit is de doorlooptijd. De doorlooptijd zal per geval verschillen. Het bereiken van het resultaat kan bijvoorbeeld zijn het opstarten van een schuldregeling of betalingsregeling. Het inzicht in de doorlooptijd kan de gemeente geven in het besluit tot toekenning van schuldhulpverlening.

Voorbeeld 

Sarah heeft op 1 maart een intakegesprek bij de gemeente. Na het intakegesprek blijkt dat er een schuldregeling moet worden opgestart. De schuldregeling is er op 1 mei. De doorlooptijd is in deze situatie 2 maanden (van 1 maart tot 1 mei). 

Uw gemeente heeft het volgende bepaalt over de doorlooptijd:

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliƫntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.

Begrippen