Antwoord op vragen over het sociaal domein

Schuldbemiddeling

Schuldbemiddeling is een manier om uw schulden te regelen. Bij schuldbemiddeling spreekt u met de schuldeisers af dat u maandelijks een deel van de schuld aflost. Meestal lost u 36 maanden af. De overblijvende schuld wordt na de schuldbemiddeling in principe kwijtgescholden. Krijgt u schuldbemiddeling? U doorloopt de volgende stappen:

  1. Er wordt berekend hoeveel u kunt Aflossen. Dat wordt uw afloscapaciteit genoemd.
  2. Er wordt een voorstel gemaakt voor de schuldregeling. Uw totale Afloscapaciteit wordt verdeeld onder de schuldeisers. Sommige schuldeisers hebben recht op een groter deel van uw Afloscapaciteit dan andere.
  3. Uw schuldeisers ontvangen een aanbod voor de schuldregeling. Meestal krijgen zij slechts een deel van de schuld terug.
  4. Als de schuldeisers het voorstel accepteren, dan moeten zij u aan het einde van de schuldregeling, als u aan al u verplichtingen heeft voldaan, finale kwijting verlenen..
  5. U betaalt maandelijks het afgesproken bedrag aan uw schuldeisers
  6. Regelmatig controleert de schuldhulpverlener of uw afloscapaciteit nog hetzelfde is. Uw afloscapaciteit kan groter worden als u bijvoorbeeld een beter betaalde baan vind.
  7. Bent u tijdens de afgesproken periode uw afspraken nagekomen/ Dan heeft u aan het einde meestal finale kwijting.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.

Begrippen