Antwoord op vragen over het sociaal domein

Moratorium

U kunt een moratorium vragen als u in een bedreigende situatie komt terwijl u uw schulden probeert te regelen. 

Wat zijn bedreigende situaties.:

  • Uw woning wordt gedwongen ontruimd;
  • U krijgt geen gas, stadsverwarming, elektra of water meer geleverd; en/of
  • Uw zorgverzekering wordt opgezegd of ontbonden.


Een moratorium betekent dat uw huur niet mag worden opgezegd, de levering van uw gas, water en elektra mag niet worden beëindigd en/of uw zorgverzekering mag niet worden opgezegd of ontbonden Het moratorium geeft u de tijd om een minnelijke schuldregeling af te spreken. Een moratorium duurt maximaal zes maanden. Tijdens het moratorium moet u gemaakte afspraken nakomen. Een voorbeeld is dat u op tijd de afgesproken huur betaalt.

Moratorium vragen

Wilt u een moratorium? Dan moet u een verzoekschrift indienen bij de rechter. In het verzoekschrift staan:

  • Uw gegevens,
  • De gegevens van de schuldeiser(s) die zorgen voor de bedreigende situatie,
  • Eventueel de gegevens van de deurwaarder die is ingeschakeld,
  • De redenen waarom u een moratorium wilt.

Bij het verzoekschrift moet u de volgende stukken doen:

  • Een Verzoekschrift WSNP. Het verzoekschrift WSNP hoeft nog niet de artikel 285 Fw-verklaring en het aangeboden minnelijk akkoord te bevatten.
  • Bewijzen dat er echt een bedreigende situatie is

Procedure

De rechter roept u op voor de behandeling van uw verzoekschrift. Tijdens de zitting bij de rechter kunt u uw verzoek toelichten. Uiterlijk de achtste dag na de zitting doet de rechter uitspraak. De rechter kan ook direct op de dag van de zitting uitspraak doen. 

Beoordeling door de rechter

De rechter houdt bij de beoordeling van uw verzoek rekening met uw belangen en de belangen van de schuldeiser. In de onderstaande tabel staan voorbeelden van belangen waar de rechter rekening mee kan houden.

In uw belang In belang van de schuldeisers 
Het moratorium is noodzakelijk om een minnelijke schuldregeling af te spreken
 
Het is duidelijk dat u uw schulden niet met een minnelijke schuldregeling kunt regelen. Bijvoorbeeld omdat de schulden veel te groot zijn. 
Het moratorium is belangrijk om rust te krijgen in uw situatie, zodat de kans groter is dat u een minnelijke schuldregeling kunt afspreken.
 
De schuldeiser heeft zwaarwegende belangen, bijvoorbeeld omdat u al heel vaak niet heeft betaald en hier niet mee stopt.
U bent gemotiveerd om een minnelijke schuldregeling af te spreken.
 

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.