Antwoord op vragen over het sociaal domein

Recofa-methode

Bij het vaststellen van het Vrij te laten bedrag houdt de rechter-commissaris zich meestal aan de Recofa-methode. De Recofa-methode is een methode die is ontwikkeld door een werkgroep van rechters-commissarissen in faillisementen (Recofa). Het doel van de Recofa-methode is dat alle schuldhulpverleners op dezelfde manier het Vrij te laten bedrag berekenen.

De rechter-commissaris kan de hoogte van het Vrij te laten bedrag volgens de Recofa-methode bepalen aan de hand van een computerprogramma. Het Vrij te laten bedrag zal in ieder geval zo hoog zijn als de beslagvrije voet en vaak overeenkomen met ongeveer 95% van de voor u geldende bijstandsnorm.

 

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.