Antwoord op vragen over het sociaal domein

Vermogensgrens

Om te bepalen of u recht heeft op bepaalde minimavoorzieningen kan de gemeente bekijken of u niet te veel vermogen bezit. Wanneer u meer vermogen bezit dan toegestaan, heeft u geen recht op minimavoorzieningen omdat u de kosten uit uw vermogen kunt betalen.

Vermogensgrenzen

Het bedrag dat u maximaal aan vermogen mag bezitten is meestal gelijk aan de vermogensgrenzen in de bijstand. De hoogte is afhankelijk van uw leefsituatie:

Uw situatie Maximaal toegestaan vermogen 
Alleenstaande € 7.575,00 
Alleenstaande ouder € 15.150,00 
Gezin € 15.150,00 

Wat is vermogen?

Voorbeelden van bezittingen waar de gemeente rekening mee houdt zijn:

  • Contant geld
  • Tegoeden op (lopende)bank- en girorekeningen
  • Tegoeden op (internet)spaarrekeningen
  • (Vakantie)huizen
  • Aandelen
  • Auto’s, caravans, motoren en boten
    Uw gemeente kan hebben bepaald dat zij geen rekening houdt met een auto, caravan of motor zo lang deze niet te veel waard is.

De gemeente kijkt ook naar bezittingen in het buitenland (zoals huizen, grond of tegoeden op buitenlandse spaarrekeningen).

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.

Begrippen