Antwoord op vragen over het sociaal domein

Nieuwe afspraken over bovenregionale plaatsing vrouwenopvang

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 7 mei 2024
Bron: VNG

Als de situatie zo onveilig is dat slachtoffers van huiselijk geweld niet in de eigen gemeente/regio kunnen verblijven, dan hebben zij recht op hulp en opvang in een andere regio. Over deze ‘bovenregionale plaatsingen’ in de vrouwenopvang zijn nieuwe afspraken gemaakt.

Beleidskader bovenregionale plaatsing vrouwenopvang

De afspraken zijn vastgesteld door de centrumgemeenten vrouwenopvang en de leden van het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang en vastgelegd in het Beleidskader bovenregionale plaatsing in de vrouwenopvang De afspraken zijn een actualisatie van het beleidskader ‘Landelijke in-, door- en uitstroom van crisisopvang en opvang in acute crisissituaties’ uit 2016. Ze worden periodiek tegen het licht gehouden en waar nodig bijgesteld, onder meer op basis van beleidsontwikkelingen en monitorgegevens.

Reikwijdte van de afspraken

Het Beleidskader heeft betrekking op de rol van gemeenten en van vrouwenopvangorganisaties in de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld die vanwege directe- en/of structurele onveiligheid niet in hun eigen regio kunnen verblijven en daarom in een andere regio worden opgevangen. De afspraken gaan over de in-, door- en uitstroom en financiering.

Lees ook